Mariapsykologerna

jj

Välkommen till MariapsykologernaVi kan hjälpa dig hitta den väg som leder dig ur problemen och till större balans och harmoni i livet.

Hos Mariapsykologerna arbetar både leg. psykologer och leg. psykoterapeuter med lång och bred yrkeserfarenhet varav de flesta har KBT-kompetens (kognitiv beteendeterapi)